Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Het invoeren van een winstbox – een aparte box voor ondernemers in de inkomstenbelasting – is te complex en heeft geen duidelijke voordelen. Het kabinet heeft daarom besloten af te zien van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox.

 

De winstbox was bedoeld om de belastingdruk van ondernemers in de inkomstenbelasting en werknemers aan de onderkant van de inkomensverdeling dichter bij elkaar te brengen en de doorgroei te stimuleren. Voor ondernemers ging dan een apart tarief gelden en de huidige ondernemersfaciliteiten – zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling – zouden verdwijnen.

 

Toename complexiteit door winstbox

Uit de verkenning van de winstbox bleek echter dat dit een omvangrijke wetgevende operatie was. Hoe moest namelijk worden omgegaan met negatieve inkomensbestanddelen of verliezen in een bepaalde box? Betaalde hypotheekrente of lijfrentepremies kon een ondernemer dan niet in aftrek op zijn winst brengen. De invoering van de winstbox leidde in ieder geval tot een toename van de complexiteit in de wetgeving en de uitvoering daarvan. Daarnaast was het maar de vraag of de administratieve lasten voor het bedrijfsleven door de winstbox zouden verminderen. Verder zorgde de invoering tot een herverdeling binnen de groep van ondernemers in de inkomstenbelasting. Voor sommige ondernemers kon dat nadelig uitpakken.  

Voordelen winstbox onduidelijk

Volgens staatssecretaris Wiebes van Financiën nam de complexiteit van de wetgeving door deze nieuwe box alleen maar toe en waren de voordelen op dit moment nog onduidelijk. Het kabinet gaat daarom de winstbox niet invoeren. Het verschil in de gemiddelde belastingdruk tussen een ondernemer en werknemer blijft echter wel bestaan. Er komt daarom een interdepartementaal beleidsonderzoek – arbeidsrechtelijke aspecten en de sociale zekerheid worden daarbij ook meegenomen – naar dit probleem. De Tweede Kamer krijgt daar dit jaar nog de resultaten van.

Lees hier de volledige brief van Staatssecretaris Wiebes van Financiën 

 

(bron: Rendement uitgeverij)

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter