Checklist aangifte Inkomstenbelasting 2018 nu beschikbaar

Voor het verzamelen van de gegevens voor de aangifte Inkomstenbelasting kan je weer gebruik maken van de handige checklist. Als je de checlist 'punt voor punt' doorneemt kan je in principe niets over het hoofd zien en hoef je niet terug te kijken wat je vorig jaar allemaal aangeleverd hebt.

Kijk voor de checklist op de downloadpagina of klik op deze link.

Ben jij een particulier en wil jij hulp bij jouw aangifte inkomstenbelasting 2018? Wij verzorgen dit graag voor jou. Informeer bij ons naar de aangifteservice voor particulieren en de aantrekkelijke tarieven!

BTW teruggaaf zonnepanelen 2016

BTW teruggave zonnepanelen blijft ook in 2016 mogelijk

Als u in 2016 zonnepanelen koopt, kunt u de betaalde BTW bij de belastingdienst blijven terug vragen.
Er is in het belastingplan 2016 gelukkig niet getornd aan deze regeling. Hierdoor krijgt deze teruggave een structureel karakter.

Mensen die zonnepanelen aankopen, hebben hierdoor geen last van de BTW verhoging op het plaatsen van zonnepanelen. Op 1 juli 2015 is dit BTW tarief verhoogd van 6% naar 21%.

Lees meer...

Premiekorting aannemen werkloze jongeren is verruimd

Verruiming premiekorting voor aannemen werkloze jongeren
De premiekortingsregeling voor het aannemen van werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar is  per 1 juli 2015 verruimd. U kunt al gebruikmaken van de premiekorting van € 3.500 per jaar als u een werkloze jongere een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week gedurende tenminste 6 maanden.

Lees meer...

Bijtellingscategorieën gaan op schop

Bijtellingscategorieën auto van de zaak in 2016 gaan op de schop
Rijdt u op dit moment in een zuinige (bestel)auto van de zaak? Dan heeft u in dat geval u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14% of 20%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel)auto. Tot 2016 blijft dat zo. Maar in de Autobrief 2.0 heeft het Kabinet onder meer de wijzigingen uiteengezet voor de bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Kort samengevat komen die erop neer dat alleen de nul-emissieauto in de toekomst nog fiscaal  wordt gestimuleerd.

Lees meer...

Tablet valt toch echt onder de oude computerregeling

De Hoge Raad heeft besloten dat iPads en andere tablets fiscaal moeten worden behandeld als computerapparatuur. Dat betekent dat een bedrijf dat in 2010 een iPad aan het voltallige personeel uitdeelde, toch voor de naheffing over deze apparatuur opdraait.

Lees meer...

VAR aanvragen voor 2016 niet nodig

Normaal gesproken kunt u ieder jaar vanaf september een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aanvragen voor het volgende jaar, maar dit jaar hoeft dat niet.

Vanaf 1 januari 2016 verdwijnt de VAR. De Tweede Kamer heeft een wetsvoorstel hiervoor goedgekeurd (zie ook het artikel 'Tweede Kamer keurt alternatief VAR goed'). Binnenkort behandelt de Eerste Kamer dit wetsvoorstel.

Lees meer...

Bijtelling en aanschafbelasting plug-in hybrides omhoog

 

De autobelasting voor plug-in-hybrides gaat de komende jaren flink stijgen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen die de Staatssecretaris dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief is in handen van RTL Nieuws.

 

Lees meer...

Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Winstbox voor ondernemers gaat niet door!

Het invoeren van een winstbox – een aparte box voor ondernemers in de inkomstenbelasting – is te complex en heeft geen duidelijke voordelen. Het kabinet heeft daarom besloten af te zien van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox.

 

Lees meer...

Zijn jouw activiteiten op internet hobby of onderneming

Heb jij een internetsite waarmee jij regelmatig zakelijk op internet adverteert? Bijvoorbeeld op Marktplaats of Facebook? Of verdien jij geld met jouw internetsite, zoals met het online verkopen van goederen of diensten, of met activiteiten als affiliate?

Lees meer...

Prinsjesdag 2013

Prinsjesdag 2013

Dinsdag 17 september was het weer zover en maakte de regering haar plannen bekend voor volgend jaar. Diverse onderwerpen waren al uitgelekt maar toch zijn er nog veel nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Hier kunt u een beknopt overzicht lezen van de belangrijkste punten. Later volgt een volledig overzicht.

Lees meer...

Zelfstandigen aftrek niet versoberd

De zelfstandigenaftrek wordt voorlopig niet versoberd. In het belastingplan 2014 was door het kabinet Rutte II een korting van € 300 miljoen voorzien. Het voornemen was om deze korting vanaf 1 januari 2015 door te voeren. Bij de onderhandeling over het begrotingsakkoord 2014 heeft dit voorstel geen stand gehouden.

 

Lees meer...

Tijdelijke verruiming willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013

Willekeurige afschrijving vanaf 1 juli 2013

Vanaf 1 juli 2013 t/m 31 december 2013 is het weer mogelijk om, onder voorwaarden, op nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal voor 50% willekeurig af te schrijven. Het restant dient op reguliere wijze afgeschreven te worden.

Deze maatregel geldt ook voor de zeer zuinige personenauto.

Lees meer...

Akkoord over wegenbelasting voor oldtimers

De afspraken uit het regeerakkoord over motorrijtuigenbelasting voor oldtimers worden versoepeld. In de nieuwe plannen wordt de leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto's opgetrokken naar 40 jaar. 

 

De leeftijdsgrens voor belastingvrije benzineauto's gaat naar 40 jaar. Voor benzineauto's ouder dan 26 jaar komt er een zogeheten 'kwarttarief', met een maximum van 120 euro per jaar. Ze mogen dan alleen in de winter niet rijden. Diesels en lpg-auto's zijn uitgezonderd van het kwarttarief.

Lees meer...

Vragen en antwoorden verlaagd btw-tarief bij renovatie en herstel

Vragen en antwoorden over het besluit BLKB/2013/305M van 28 februari 2013

(verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen)

Lees meer...

Verlaagd BTW tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Een van de maatregelen om de woningmarkt te herstellen is de toepassing van het verlaagde btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Deze maatregel zal worden opgenomen in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013. Daarop vooruitlopend heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief vanaf 1 maart 2013 kan worden toegepast.

Lees meer...

Optimaliseren investeringsaftrek

Nu het einde van 2012 nadert is het belangrijk om de gedane investeringen in 2012 te analyseren en eventueel te optimaliseren.

Door nu te kijken naar de investeringen kunt u mogelijk een investeringsaftrek behalen van minimaal € 644.

Lees meer...

Overstap-korting!

Nú het moment om over te stappen! Stap nu over naar Verharen Administratie & Advies en profiteer tot 1 januari 2013 van onze overstapkorting. Bent u benieuwd naar de overstapkorting: Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak of laat hier uw gegevens achter, dan nemen wij contact op met u.


Administratie op orde, financiële positie helder!

Lees meer...

BTW verhoging

Vragen en antwoorden over btw-verhoging van 19% naar 21%

In verband met de aanstaande verhoging van het hoge BTW tarief van 19% naar 21% heeft het ministerie van Financiën een brochure met vragen en antwoorden over de btw-verhoging naar 21% gepubliceerd. Uit de antwoorden blijkt dat in principe de ondernemer een extra BTW factuur zou moeten sturen voor diensten die na 1 oktober worden geleverd, maar al in het verleden zijn gefactureerd.

Lees meer...

Gratis (fiscale) Quick-scan!

Gratis (fiscale) quick-scan. Nú het moment om over te stappen! 

Lees meer...

Website online

Onze nieuwe website is online!

Lees meer...

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter