Het kan nog even: Het afkopen van pensioen in eigen beheer of het omzetten hiervan.

Tot eind 2019 heeft u de mogelijkheid om een in eigen beheer opgebouwde pensioenvoorziening fiscaal vriendelijk af te kopen.

Dat gebeurt door eerst de pensioenaanspraak op de balans van de bv belastingvrij te verlagen van de commerciële naar de fiscale waarde. Vervolgens moet loonbelasting worden berekend over de fiscale waarde minus een korting. Deze korting bedraagt 19,5% in 2019.

Overweegt u afkoop van de voorziening, dan verdient het de voorkeur om dat nog in 2019 te doen vanwege de korting. De korting wordt berekend over de fiscale balanswaarde van het pensioen op 31 december 2015. Ook als de pensioenaanspraak is omgezet in een oudedagsverplichting heeft u tot en met 2019 de mogelijkheid om deze af te kopen. De kortingsregeling geldt ook bij afkoop van een oudedagsverplichting. Bij afkoop van het pensioen in eigen beheer hoeft geenrevisierente betaald te worden.

Ook is het nog mogelijk om een pensioen in eigen beheer (PEB) om te zetten in een oudedagsverplichting of kortweg een ODV.
Een van de voordelen hiervan is dat de dividendklem vervalt.

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor.

 

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter