Premiekorting aannemen werkloze jongeren is verruimd

Verruiming premiekorting voor aannemen werkloze jongeren
De premiekortingsregeling voor het aannemen van werkloze jongeren van 18 tot 27 jaar is  per 1 juli 2015 verruimd. U kunt al gebruikmaken van de premiekorting van € 3.500 per jaar als u een werkloze jongere een arbeidscontract aanbiedt voor minimaal 24 uur per week gedurende tenminste 6 maanden.

Tot 1 juli 2015 kwam u pas in aanmerking voor de premiekorting als u een jongere in dienst nam voor minimaal 32 uur per week gedurende tenminste 6 maanden. De overige voorwaarden zijn ongewijzigd gebleven:

  • de werkloze jonger moet direct voorafgaand aan de arbeidscontract een WW- of bijstandsuitkering ontvangen;
  • u moet de jongere nog vóór 1 januari 2016 in dienst nemen;
  • u bent in het bezit van een doelgroepverklaring.

De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij de uitkerende instantie. Met deze verklaring van het UWV (bij een WW-uitkering) of de gemeente (ingeval van een bijstandsuitkering) kunt u eenvoudig aantonen dat de werkloze jongere een uitkering ontving, voordat hij/zij bij u in dienst trad.
Voldoet u aan deze voorwaarden, dan ontvangt u de korting maximaal 2 jaar (totaal € 7.000) vanaf de indiensttreding van de jongere.

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter