IB-aangifte 2022: alimentatie en giften als aftrekpost?

De belastingaangifte over 2022 staat alweer bijna voor de deur. Een goed moment om je geheugen eens  op te frissen. Welke fiscale aftrekposten zijn er en hoe maak ik er optimaal gebruik van? Wist je bijvoorbeeld dat je partneralimentatie en giften als aftrekposten kunt gebruiken?

Partneralimentatie

Wanneer je bent gescheiden mag je de kosten voor partneralimentatie en andere zogenaamde onderhoudsverplichtingen aftrekken van je inkomen in box 1. Het maakt daarbij niet uit op welke wijze de regeling tot stand is gekomen. Het gaat er om dat de regeling door beide partijen is vastgelegd.

Let op! Val je in de hoogste schijf met een inkomen boven €69.398, dan mag je de alimentatie niet aftrekken tegen gebruikelijke tarief van 49,5 procent maar tegen 40 procent. Daarnaast zijn er situaties waarin een afkoopsom ook aftrekbaar is, schrijft Business Insider.

Eigen woning?

In situaties waarbij een voormalig partner in een huis woont dat een gezamenlijk bezit is, dan mag ook het eigenwoningforfait voor het betreffende deel van het afgetrokken worden als alimentatie. Bovendien moet je wanneer je al langer dan twee jaar bent gescheiden en nog altijd mede-eigenaar bent van het huis, de waarde van jouw deel van het huis en de bijbehorende schuld aangeven in box 3.

Ontvangende partij

Kosten voor een advocaat of juridische procedure bij het vaststellen van alimenatie zijn niet aftrekbaar. Daarentegen mag de ontvangende partij de kosten voor het verkrijgen van de alimentatie of afkoopsom wel aftrekken. Daar vallen niet alleen de kosten voor de advocaat onder maar ook bijvoorbeeld incassokosten, relefoonkosten, reiskosten en postzegels onder.

De onvangen alimentatie, afkoopsom, eigenwoningforfait of huur die je ex-partner betaalt moeten worden opgegeven als inkomen. En daarover moet belasting worden betaald. Bovendien kan de ontvangen alimentatie invloed hebben op eventuele toeslagen. Dat geldt overigens niet voor kinderalimentatie. Kinderalimentatie is namelijk fiscaal neutraal.

IACK

Mensen die een baan combineren met de zorg voor jonge kinderen tot 13 jaar oud, kan eventueel recht hebben op de zogenaamde inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Hiervoor gelden echter wel verschillende voorwaarden. Men moet bijvoorbeeld boven een drempelinkomen verdienen (€5.220 in 2022). Bovendien mag het inkomen niet hoger zijn dan dat van een eventuele partner.

Giften

Giften aan goede doelen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1. Ook hiervoor geldt: in de hoogste schijf is de aftrek maximaal 40 procent. Let op! Er geldt een niet-aftrekbare drempel. Alle giften samen moeten hoger zijn dan 1 procent van je drempelinkomen. Daarbij geldt een minimum van €60. Elke euro boven de drempel is aftrekbaar in box 1 van de inkomstenbelasting.

Dit kan overigens niet zonder grens. Het is bijvoorbeeld niet toestaan meer dan 10 procent van je drempelinkomen af trekken. De max voor een inkomen van €30.000 is dus bijvoorbeeld €3.000. Wanneer men periodieke giften doet geldt er geen drempel of maximum. Een gift aan een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag met 25 procent worden verhoogd op de belastingaangifte. Daarbij geldt wel een maximum van €1.250 per jaar.

Er gelden overigens wel strenge eisen. Het goede doel moet officieel zijn erkend als ANBI door de fiscus. Bovendien mag je geen tegenprestatie hebben ontvangen voor je gift.

Periodieke giften

Voor periodieke giften gelden andere regels. Zo bestaat er geen drempel en maximumaftrek voor ANBI-giften van minimaal vijf jaar. Deze zijn dus volledig aftrekbaar. Dit moet echter wel schriftelijk worden vastgelegd. Daarnaast kunnen donaties aan een vereniging ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn. Dus als je een vereniging wil steunen en daarbij gebruik wil maken van belastingvoordeel, dan kun je het beste een periodieke gift doen. Vanaf 2023 is er wel een maximum van €250.000 euro per jaar ingesteld. Wie voor 4 oktober 2022 een periodieke gift is aangegaan mag deze nog tot 2027 volledig aftrekken in box 1, aldus Business Insider. (BRON: BUSINESS INSIDER)

Heeft u hier vragen over?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter