Werktijdverkorting vanwege Corona?

werktijdverkorting-verharen-administratie-advies web

Alle bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus kunnen gebruik maken van werktijdverkorting. Daarvoor vraag je op een speciale website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning aan. 

Voorwaarde is dat er binnen je bedrijf gedurende minimaal 2 en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk is voor jouw personeel.

Die 20% wordt beoordeeld door al jouw personeel bij elkaar te nemen (dus van al jouw afdelingen, bedrijfsonderdelen en vestigingen). 

Uitzonderingen:  

  • Jouw zieke werknemers, uitzendkrachten en oproepkrachten met een nul-urencontract kun je niet betrekken in je vergunningsaanvraag. 

Vergunning wordt verleend voor 6 weken en is maximaal 3 keer met 6 weken te verlengen.  Op basis van de vergunning kun je vervolgens bij het UWV compensatie vragen voor het, tijdens de vergunningsperiode, aan jouw betreffende medewerkers doorbetaalde loon. 

Nadat je de vergunning hebt gekregen, is het vervolgens na circa 6 weken de bedoeling dat je als werkgever de uren van die medewerkers bijhoudt.

Die gegevens heb je nodig bij jouw collectieve aanvraag van hun individuele WW-uitkeringen. De aanvraag doe je middels een het formulier Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting, te downloaden op de website van UWV. 

Bij die WW-aanvraag toetst UWV per betreffende individuele medewerker of hij/zij voldoende arbeidsverleden heeft en bovendien voldoende werkuren heeft verloren om in aanmerking te komen voor WW.

Dat urenverlies moet ten minste 5 uur per week zijn (dan wel 50% van de contracturen bij een dienstverband van maximaal 10 contractuur per week). 

Op basis van de door UWV aan jouw medewerkers toegekende WW-uitkeringen keert UWV vervolgens aan jou de bovengenoemde compensatie uit. 

Heeft u hier vragen over?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag!

Laatste Nieuws
Actueel op Twitter