Salarisadministratie

De salarisadministratie is een onderdeel dat veel meer omvat dan alleen het berekenen van het bruto- en nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u onder andere te maken met loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en ziekteverzuim. Medewerkers zijn een belangrijke factor binnen de onderneming, daarom is kwaliteit en continuïteit van groot belang de salarisverwerking en personeelsadministratie.

Aan de hand van door u aan te leveren mutaties wordt door ons de periodieke salarisverwerking verzorgd. Na verwerking ontvangt u van ons: 

 • Salarisstroken voor uw medewerkers 
 • Betalingsborderel van nettolonen
 • Journaalposten (eventueel per afdeling of kostenplaats)
 • Aangifte loonheffingen
 • Jaaropgave medewerkers
 • Doorgeven jaaropgaven aan belastingdienst en overige instanties

Of u kiest voor de gehele uitbesteding van de personeelsadministratie:

 • Het verzorgen van de eerstedagmelding bij  indiensttreding van nieuw personeel
 • Proforma loonberekeningen zodat u een juiste indicatie heeft van de loonkosten van de betreffende werknemer
 • Het voeren van correspondentie met uitvoeringsinstellingen en belastingdienst (o.a. het aan- en afmelden werknemers)
 • Het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk en/of oproepcontracten)
Laatste Nieuws
Actueel op Twitter